Hjem

Senter for krisepsykologi

Oversikt over relevante nettsider

Kriser.no

Denne nettsiden inneholder anbefalinger for psykososial oppfølging etter traumatiske hendelser i kommunene.

www.kriser.no

Sorggrupper.no

Denne nettsiden inneholder oversikt over ulike sorggruppetilbud i kommunene.

www.sorggrupper.no