Hjem

Senter for krisepsykologi

Senter for krisepsykologi

Strategimøte ved Media City Bergen
Arbeidsmøte i media City Bergen
Foto:
Sfk

Senter for krisepsykologi er et nasjonalt kompetansesenter som driver forskning, undervisning og formidling om alvorlige sorg- og krisereaksjoner.

Senteret har bygget opp sin kompetanse gjennom forskning, klinisk virksomhet og beredskapstilbud til mennesker i alvorlige krisesituasjoner.

Senteret er i dag en del av Psykologisk fakultet ved UiB, mens den kliniske virksomheten og beredskapstilbudet er organisert i selskapet Senter for Kriseberedskap AS.