Hjem
Senter for krisepsykologi
Utdanning

Sorgutdanning

Senteret har lang erfaring i kursvirksomhet, spesielt rettet mot fagpersoner tilknyttet helse- og undervisningssektoren.

Hovedinnhold

Studiet PSYK648 Sorg: forståelse, støtte og tiltak tar opp tema som vanlige sorgreaksjoner hos barn, voksne og familier. Helsemessige, sosiale og kulturelle konsekvenser av sorg og sorgforløp. Særlig om sorg etter brå død og traumatiske hendelser, samt om risiko- og beskyttelsesfaktorer og betydningen av sosial nettverksstøtte.

Emnet har som mål at studentene skal tilegne seg inngående forskningsbasert og praksisnær kunnskap om forståelse, støtte og tiltak ved sorg og sorgforløp i en kulturell og helsefaglig kontekst. Studiet starter våren 2021 og går over to semstre.

Kurset vil bli gjennomført i henhold til UiB sine retningslinjer for smittevern. Dette kan innebære begrensede plasser. Vi vil tilby digital undervisning i sanntid for studenter som er rammet av reiserestriksjoner. Informasjon om rutiner og restriksjoner er publisert på UiB sine nettsider.

Link til påmelding.