Hjem
Senter for krisepsykologi
Utdanning

Sorgutdanning

Senteret har lang erfaring i kursvirksomhet, spesielt rettet mot fagpersoner tilknyttet helse- og undervisningssektoren.

Sorgutdanninga  er ei vidareutdanning på deltid over to år som skal gje studentane betre kunnskapar om sorg i møte med menneske som har opplevd tap. Utdanninga tek for seg teori rundt vanleg- og komplisert sorg, og skal gi evidens- og erfaringsbasert kunnskap om intervensjon og behandling av sorg. Praksisnær undervisning og øvingar skal gjere studentane i stand til å hjelpe enkeltpersonar, familiar og lokalsamfunn som er i sorg.
Les mer her