Hjem
Senter for krisepsykologi
Kurs

Kurs og konferanser

Stortingets ønske om at Senter for krisepsykologi skal videreføres som nasjonalt kompetansemiljø, understreker betydningen av at senteret inntar en aktiv rolle som formidler av erfaring og forskningsbasert kunnskap innen sine fagområder. Vår ambisjon er å bidra som faglig rådgiver og ressurs inn mot organisering, ledelse og oppfølging av overlevende, innsatspersonell, pårørende og etterlatte etter kriser og katastrofer. Senteret tilbyr også ulike etter- og videreutdanningstilbud rettet mot relevante yrkesgrupper i offentlige og private virksomheter.

Hovedinnhold

For mer informasjon om senterets etter- og videreutdanningstilbud