Hjem
Senter for krisepsykologi
Barn som lever med vold i familien

Barn som lever med vold i familien

Et stort antall barn lever med vold i familien. Et omfattende forskningsgrunnlag viser at barn kan få psykologiske skader både av å bli utsatt for vold direkte og ved å være vitne til alvorlig vold i familien. Fordi vold i familien ofte skjer i det skjulte, og fordi de potensielle skadene på barn er undervurdert, får mange av disse barna ikke tilgang på nødvendig hjelp for å behandle og forebygge skader. Vi har samlet forskning, egen og andres, samt nyttige ressurser nedenfor.

Hovedinnhold

Prosjektmedarbeidere

Unni Heltne (prosjektleder)

Magne Raundalen

Per Øystein Steinsvåg

Elin Hordvik

Hanne C. Braarud

Kari Eriksen Øverland

Bulletenger fra familievoldsprosjektet

Bulleteng nr 1: Innledning og oversikt over feltet

Bulleteng nr 2: Sikkerhetsarbeid

Bulleteng nr 3: Gruppebehandling

Bulleteng nr 4: Vold som angrep på omsorg

Bulleteng nr 5: Fedre

Bulleteng nr 6: Skade

Brosjyre

Små vitner til vold

Bøker

Barn som lever med vold i familien