Hjem
Senter for krisepsykologi
Utvikling av kriser.no

Kriser.no

Et nettsted til hjelp for fagfolk i håndtering av krise- og katastrofesituasjoner

Hovedinnhold

Forskningen avdekket mye tilfeldighet og åpenbare mangler i det lokale tilbudet til etterlatte ved brå dødsfall hos barn og unge. Manglene kunne settes i direkte sammenheng med fravær av faste prosedyrer og skriftlig formalisering av tiltakene, noe som gjorde det svært vanskelig å etterprøve og kvalitetssikre den hjelp som ble gitt.

Målsetting

Prosjektets målsetting var å utvikle et nettsted til hjelp for fagfolk i håndtering av krise- og katastrofesituasjoner, og gjøre nettstedet kjent for ulike grupper hjelpere etter kriser og katastrofer.

Målgruppe

Profesjonelle (spesielt medlemmer av kriseteam) og ulike andre grupper hjelpere (inkludert sosiale nettverk og likemenn) i norske kommuner.

Metode

Systematisering av teori og tidligere forskning. SfK’s forskere og klinikere samarbeidet med mediefolk/ grafisk design.

Formidling gjennom gratisseminar til 404 kriseteam medlemmer over hele Norge.

Praktisk informasjon

Nettstedet er i ettertid oppdatert fra SfK.

Prosjektmedarbeidere

Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom Landsforeningen til støtte ved krybbedød (v/ Trine G. Kalstad) og SfK.

Kari Dyregrov (prosjektleder)

Unni Heltne (prosjektmedarbeider)

Atle Dyregrov (prosjektansvarlig)

Publikasjoner

www.kriser.no