Hjem
Senter for krisepsykologi
Studentprosjekt

Posttraumatisk stress og postraumatisk vekst etter gjennomgått kreftbehandling som ung voksen

Unge kreftoverlevere er i en sårbar fase av livet med mange endringer. Det å få en kreftdiagnose og gjennomgå kreftbehandling er svært belastende. Tidligere forskning dokumenterer at unge kreftoverlevere sliter med mange fysiske og psykososiale senvirkninger etter kreftsykdom og behandling. Vi har imidlertid svært lite kunnskap om både positive og negative konsekvenser av å gjennomgå kreftbehandling i denne livsfasen.

Hovedinnhold

Mål: Å få innsikt og kunnskap om unge voksne kreftoverleveres beskrivelse av positive og negative konsekvenser av gjennomgått kreftbehandling i ung voksen alder.

Målgruppe: Unge voksne kreftoverlevere 18-35 år

Metode: Studien bygger på allerede innsamlede dybdeintervju av 20 unge voksne kreftoverlevere som hadde gjennomgått kreftbehandling i løpet av de siste 2 ½ årene

Resultat: I stipendperioden vil Marthe jobbe tett sammen med sin veileder og spesielt arbeide med litteraturstudier og analyse av data. Arbeidet skal resultere i en vitenskapelig artikkel.

Praktiske opplysninger:Prosjektet starter 1. januar 2018 og varer til sommeren 2018. Spørsmål kan stilles til prosjektleder/veileder May Hauken på mail: may.hauken@uib.no eller telefon 415 49 612

Finansiering studentstipend: Universitetet i Bergen

Student: Marthe Grue

Veileder: May Aasebø Hauken

Tidsperiode: 1.1.2018 – 31.6.2018