Hjem
Senter for krisepsykologi
Studentprosjekt

Sosial nettverksstøtte for unge voksne kreftoverlevere som gjennomgår rehabilitering

Unge kreftoverlevere er i en sårbar fase av livet med mange endringer, der det å få en kreftdiagnose og gjennomgå kreftbehandling er svært belastende. Tidligere forskning dokumenterer at unge kreftoverlevere sliter med mange fysiske og psykososiale senvirkninger etter kreftsykdom og behandling. Vi har imidlertid svært lite kunnskap om deres erfaringer med sosial nettverksstøtte gjennom rehabiliteringsfasen.

Hovedinnhold

Mål: Å få innsikt og kunnskap om unge voksne kreftoverleveres erfaring med sosial nettverksstøtte gjennom rehabiliteringsfasen etter endt kreftbehandling.

Målgruppe: Unge voksne kreftoverlevere 18-35 år

Metode: Studien bygger på allerede innsamlede dybdeintervju av 20 unge voksne kreftoverlevere som gjennomgår kreftrehabilitering, der de er intervjuet 3 ganger i løpet av rehabiliteringsfasen.

Resultat: I stipendperioden vil Linnea jobbe tett sammen med sin veileder og spesielt arbeide med litteraturstudier knyttet til likemannsstøtte og analyse av data. Arbeidet skal resultere i en vitenskapelig artikkel.

Praktiske opplysninger:Prosjektet starter 1. januar 2018 og varer til sommeren 2018. Spørsmål kan stilles til prosjektleder/veileder May Hauken på mail: may.hauken@uib.no eller telefon 415 49 612

Finansiering studentstipend: Universitetet i Bergen

Student: Linnea Wikholm

Veileder: May Aasebø Hauken

Tidsperiode: 1.1.2018 – 31.6.2018