Hjem
Senter for krisepsykologi
Hva er terrorisme?

Hva er terrorisme

Professor Atle Dyregrov ved Senter for krisepsykologi har sammen med psykolog Magne Raundalen og psykologiprofessor William Yule skrevet en bok som forklarer for barn hva terror er og hvordan voksne kan snakke med barn om slike hendelser.

Hovedinnhold

Terrorhendelser får en enorm mediedekning når de skjer og dessverre skjer de hyppig. Både voksne og barn skakes av slike hendelser som etterlater seg både forferdelse og redsel. Fordi sterke bilder og historier formidles direkte på tv, internett og andre medier, kan ikke barn unngå å få dette med seg. Professor Atle Dyregrov ved Senter for krisepsykologi har sammen med psykolog Magne Raundalen og psykologiprofessor William Yule skrevet en bok som forklarer for barn hva terror er og hvordan voksne kan snakke med barn om slike hendelser. What is terrorism? A book to help parents, teachers and other grown-ups talk with kids about terror (Jessica Kingsley Publishers, 2018) er den første bok i verden som henvender seg direkte til barn og voksne om dette tema.