Hjem
Senter for krisepsykologi
Tidlig oppfølging er viktig etter ulykker

Tidlig oppfølging er viktig etter ulykker

Hva er god oppfølging etter traumatiske hendelser?

Hovedinnhold

Fakultetets forskningsgruppe for Operativ psykologi har gjennom flere år studert betydningen av ledelse, samhandling og menneskelige faktorer under krevende forhold. Etter og videreutdanningskurset PSYK 640 og studieemnet PSYK 117 gir en innføring i operativ psykologi. Etter forliset blir mannskapet på fregatten KNM Helge Ingstad fulgt opp av «Sjøforsvarets støtte lag» som er et tverrfaglig kriseteam bestående av lege, prest, psykolog og sykepleier.

Sjøforsvaret har etablert rutiner for tidlig oppfølging og ivaretakelse av personell etter ulykker og kritiske hendelser i tjenesten. En viktig lærdom fra tidligere hendelser er at en gradvis tilvenning og opptrening er viktig for å forebygge stressreaksjoner og fremme mestring. Professor Jarle Eid ved Senter for krisepsykologi forklarer i dette innslaget fra TV2 Nyhetskanalen hvordan forskning og prinsipper fra operativ psykologi anvendes i tidlig oppfølging av besetningen på KNM Helge Ingstad etter forliset.