Hjem
Senter for krisepsykologi
Nye bøker

Vil du lese mer fagstoff?

Senter for krisepsykologi vil gjerne gjøre forskning og fagstoff mer tilgjengelig og forståelig. For UiB og senteret er det viktig å nå ut med kunnskap og forskning til resten av samfunnet. Mange av våre ansatte skriver og bidrar i bøker som skal gjøre folk klokere og være en faglig støtte og hjelp. Her har vi samlet et knippe: