Hjem
Senter for krisepsykologi
Ny utgivelse av boken "Operativ psykologi"

Operativ psykologi

Professor Jarle Eid og Professor Bjørn Helge Johnsen har skrevet og revidert boken "Operativ psykologi" utgitt første gang i 2005.

Hovedinnhold

Denne tredje utgaven av boken er vesentlig revidert og oppdatert.

Boken gir en oversikt over hvordan psykologiske grunnfenomener kan komme til å påvirke samspill og problemløsning i innsatsgrupper og organisasjoner som skal løse krevende oppgaver under tidspress og usikkerhet. Den operative psykologien omfatter nivåene fra grunnleggende psykologisk teori og metode via seleksjon, trening og utdanning til gjennomføring av operasjoner. Ledere og innsatspersonell kan påvirkes av en rekke miljømessige og psykologiske belastninger som kan influere deres evne til å bearbeide informasjon, samhandle med andre og fatte beslutninger i krevende situasjoner.