Hjem
Senter for krisepsykologi
Familier i motbakke

Familier i motbakke. På vei mot bedre støtte til barn som pårørende

May Aa. Hauken og Kari Dyregrov har skrevet kapittelet «Sosial nettverksstøtte når mor eller far har kreft» i boken «Familier i motbakke. På vei mot bedre støtte til barn som pårørende»

Hovedinnhold

Bente S.M Haugland, Kari E. Bugge, Marianne Trondsen og Siri Gjesdal (red), 2015, Fagbokforlaget.Forskernettverket i BarnsBeste står bak boken som fokuserer på ulike hjelpe- og støttetiltak for barn som pårørende ved sykdom eller rusavhengighet. Vårt kapittel bygger på vår forsking knyttet til sosial nettverksstøtte og kreft og beskriver kreftrammedes familiers behov for nettverksstøtte og betydningen av denne, ulike former og kjøreregler for sosial støtte.