Hjem
Senter for krisepsykologi
Helsefremmende sykepleie – i teori og praksis

Helsefremmende sykepleie – i teori og praksis

May Hauken har skrevet kapittelet «Rehabilitering i en helsefremmende kontekst» i boken «Helsefremmende sykepleie – i teori og praksis» , Åse Gammersvik og Torill Bogsnes Larsen (red), 2 utg. 2018, Fagbokforlaget.

Hovedinnhold

Boken er en vitenskapelig antologi som fokusere på helsefremming i sykepleie ut fra et teoretisk og praktisk perspektiv. Kapittelet om rehabilitering i en helsefremmende kontekst tar for seg rehabiliteringsbegrepet, grunnleggende verdier og prinsipper i rehabilitering sentrale tiltak og mål, samt ICF som en nyttig modell for rehabilitering.