Hjem
Senter for krisepsykologi
Nursing adolescents and young adults with cancer

Nursing adolescents and young adults with cancer

May Aa. Hauken har skrevet kapittelet: «Cancer rehabilitation of Adolescents and young adults» i boken “Nursing adolescents and young adults with cancer. Developing knowledge, competence and best practice” Pia Riis Olsen, Sam Smith (red), Springer, 2018

Hovedinnhold

Denne boken omhandler hvordan omsorg og oppfølging av ungdom og unge voksne med kreft har utviklet seg til et eget fagfelt, og er den første boken som fokuserer på sykepleie til denne gruppen. Kapittelet om rehabilitering tar utgangspunkt i en case og ut fra dette defineres rehabilitering, grunnprinsipper i rehabilitering av unge og sykepleierens unike og ulike roller i denne forbindelse.