Hjem
Senter for krisepsykologi
Undervisningsutvalget

Undervisningsutvalget

Senterrådet opprettet 22. februar 2019 et eget undervisningsutvalg for senteret.

Hovedinnhold

Undervisningsutvalget ved Sfk har mandat til å gi uttalelser, råd og anbefalinger til senterleder i undervisnings- og studiesaker på vegne av senterrådet. Utvalget rapporterer til fakultetets Kvalitetsutvalg for undervisning og evaluering (KUE) ved forslag om opprettelse, nedleggelse og omdisponering av senterets undervisningsressurser.

Undervisningsutvalget forvalter både ordinære studietilbud og senterets etter- og videreutdanningstilbud (EVU).

Formål

Utvalget skal jobbe for at UiBs og senterets strategiske mål for undervisning blir oppfylt. Utvalget skal uttale seg om senterets mål, resultater og langsiktige satsninger innen utdanningsområdet.

Utvalget skal sikre helhet og fornyelse av senterets utdanningsportefølje med særlig henblikk på utvikling av studentaktive og praksisnære læringsformer.

Utvalget vil oppnevne emneansvarlig for hvert av emnene ved senteret og kvalitetssikre senterets emner og studieprogram, herunder uttale seg om forslag til nye emner og studieprogram, vurderingsformer og rutiner for gjennomføring og evaluering av undervisning.

Undervisningsutvalget består av følgende medlemmer:

Leder: Jarle Eid

Medlemmer
Faste vitenskapelig:  May Hauken og Jens Thimm

Midlertidlig vitenskapelig ansatt: Anita Fjærestad (vara Erik Edwin Nordström)

Studentrepresentant: Kristin Skjærseth (vara Astrid Mohus)

Stedfortreder for leder: Unni Heltne

Sekretær: Gøril V. Nøkleby

DatoInnkalling/sakerReferat/Protokoll
   
10.02.2022Innkalling og sakslisteProtokoll
10.11.2021 Protokoll
23.09.2021Sak 04-2021Protokoll
14.04.2021 Protokoll
02.12.2020 Protokoll