Hjem
Senter for krisepsykologi
Studentstipendiat

Sunniva Mollandsøy

Unge voksne kreftoverleveres erfaringer med NAV og arbeidsliv under og etter kreftbehandling

Hovedinnhold

Sunniva Mollandsøy går for tiden 3. året på profesjonsstudiet i psykologi.

Bakgrunn: Kreft i ung voksen alder (18-35 år) er sjelden, behandlingen er ofte multimodal, langvarig og svært krevende. Ung voksen alder er også en sårbar tid med ferdigstillelse av studier og komme seg inn på et arbeidsmarked. Det er imidlertid lite kunnskap om hvordan unge voksne kreftpasienter/kreftoverlevere erfarer møtet med studier, arbeidsliv og Nav gjennom og etter behandlingsforløpet.

Mål og forskningsspørsmål: Det overordnede målet med dette studentprosjektet er å få mer kunnskap om unge voksen kreftpasienter/kreftoverlevere (UVK) sine erfaringer i møte med studier/jobb/Nav gjennom forløpet. Mer spesifikt skal vi undersøke følgende forskningsspørsmål: Hvordan erfarer UVK oppfølging og tilrettelegging fra studier/arbeidssted og NAV gjennom og etter kreftbehandling?

Metode: Dette er en kvalitativ studie med et eksplorativt, deskriptivt design (IDD). Studien bygger på allerede innsamlede og transkriberte dybdeintervjuer av 20 UVK etter endt kreftbehandling og som ble intervjuet 4 ganger i løpet av 6 måneder – dvs rundt 70 intervjuer.  Data skal analyseres ved hjelp av Systematisk Tekstkondensering.

Resultater: Studentstipendiaten skal i hovedsak arbeide med analyse av data og skriving av resultater. Sammen med veileder, May Aa. Hauken, skal prosjektet resultere i en vitenskapelige artikkel med arbeidstittel: “A qualitative study of YACP experiences with upholding studies and work during the cancer trajectory”.