Hjem
Senter for krisepsykologi
Studentstipendiat

Anne Christiansen

Ungdommers kommunikasjonsutfordringer rundt egen situasjon når de en av foreldrene har kreft.

Hovedinnhold

Anne Christiansen er student ved profesjonsstudiet, Universitetet i Bergen.

Hun skal høsten 2020 delta på en kvalitativ studie hvor et deskriptivt design anvendes. Studien baseres på allerede innsamlede intervjudata. Data skal analyseres ved hjelp av systematisk tekst kondensering. Professor May Aasebø Hauken er veileder på prosjektet.

Bakgrunn:
Kreft rammer hele familien, der ungdommer som pårørende er spesielt utsatt for negative psykososiale konsekvenser. Kommunikasjon mellom foreldre, ungdommer og helsepersonell kan være spesielt utfordrende. Vi har imidlertid lite kunnskap om ungdommers kommunikasjonsutfordringer og hvem de deler sine tanker, opplevelser og erfaringer med ut fra deres eget, foreldres og helsepersonells perspektiv. Dette er viktig kunnskap for å utvikle helsefremmende intervensjoner som kan forbygge psykososiale senskader hos disse ungdommene.

Mål:
Å utforske ungdommers kommunikasjonsutfordringer rundt sin egen situasjon nar de lever med en foreldre med kreft.

Resultat:
Prosjektet skal resultere i en vitenskapelig artikkel med foreløpig arbeidstittel: "To whom do adolescents living with parental cancer confide in about their situation? -A qualitative study from the perspective of adolescent, parents and healthcare professionals".

Studenten skal i hovedsak arbeide med analyse og skriving av artikkelens funndel, men skal også være involvert i litteratursøk og skriving av resten av artikkelen.