Hjem
Senter for krisepsykologi
NYHET: Internasjonalt semester

Opplev verden

Senter for krisepsykologi tilbyr to spennende emner fra høsten 2020 hvor utenlandspraksis inngår i studiet. Vi samarbeider med partnere i Nepal, Vietnam, Sør-Afrika og Thailand. Vårt internasjonale semester er hovedsaklig for deg som går på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen.

Studenter på campus
Foto/ill.:
Colourbox.com

Søknadsskjema og kriterier - frist 2.februar

Her finner du søknadsskjema

Om søknadsprosessen og selektering. Godkjent av fakultetet 09.01.2020

Minimumskrav: 

·         Du må være tatt opp som student ved profesjonsstudiet i psykologi ved UiB når du søker 

·         Du må ha bestått alle eksamener på 1. og 2.år før oppstart på internasjonalt semester ved Senter for krisepsykologi 

·         Du må velge og få godkjent B-versjon med “valgsemester” påfølgende høst/utreisesemesteret 

 Tilleggskrav: 

·         Du må være semesterregistrert ved UiB og betale semesteravgift også i det internasjonale semesteret 

·         Du må ha fullført alle obligatoriske arbeidskrav i emnet PSY381  Crisis Psychology and Disaster Response 10 studiepoeng før
          du  kan starte på emnet PSY380 A/B Global Mental Health Practicum 

Tilleggsinformasjon om praksisstedene/ internshiporganisasjonene 

·         Praksisstedene i Nepal og Vietnam har fokus på klinisk psykologi i en internasjonal setting. 

·         Praksisstedene i Sør-Afrika og Thailand har fokus på global mental helse i en psykologisk setting. 

·         Utreisestedene er ikke tilrettelagt med universell utforming.  

Søknadens innhold 

Søknad sendes via eget søknadskjema på Senter for krisepsykologi innen 2.februar kl. 23:59 (norsk tid). Det kan ikke søkes opptak til Sfks internasjonale semester gjennom søknadsweb.

Søknaden må inneholde: 

·         Utfylt søknadsskjema

·         CV på engelsk (max 1 side) 

·         Motivasjonsbrev på max 500 ord skrevet på engelsk hvor du beskriver f eks personlig og/eller faglig motivasjon til å ta vårt internasjonale semester og andre momenter du anser som relevante i en utvelgselsprosess.

·         Karakterutskrift

Vekting av søknaden 

-karakterer (liten vekt) -CV (middels vekt) -motivasjonsbrev (stor vekt)  

CV og motivasjonsbrev må skrives på engelsk siden engelsk er arbeidsspråket ved alle praktikumsstedene. Generell engelskkompetanse forventes. Sfk kan også trekke inn våre internasjonale samarbeidspartnere på praktikumsstedene i seleksjonsprosessen.  Sfk forbeholder seg retten til å gjennomføre intervjuer/gruppeintervjuer og caseoppgaver for å velge kandidater til vårt internasjonale semester. 

Rangering av kvalifiserte søkere 

Med bakgrunn i søknadsdokumentene og eventuelt intervju/case vil Senter for krisepsykologi gi tilbud om opptak til emnene PSY381 og PSY380 til det antall studenter vi til enhver tid har kapasitet til å sende utfra avtaler med våre samarbeidsinstitusjoner/organisasjoner. Senteret kan også gi studenter plass på en venteliste dersom det er flere søkere enn plasser. Studenter som står på venteliste kan gis tilgang til PSY381 Crisis Psychology and Distaster Response selv om det du ikke skal reise ut senere i semesteret. 

Studenter som får opptak til det internasjonale semesteret forplikter seg til å ta begge emnene i det aktuelle høstsemesteret. Sfk forbeholder seg retten til å tildele plass på kursene PSY380 A/B og PSY381 blant innkomne søknader basert på overstående kriterier. Dersom to eller flere søkere vurderes tilnærmet likt basert på motivasjon, intervju/case og karakterer/CV vil det trekkes lodd om den aktuelle plassen. Du vil få vedtaksbrev fra Senter for krisepsykologi når opptaket er gjennomført.

Viktig å gjøre før du reiser

Det er viktig du forbereder deg godt før du reiser ut. Senter for krisepsykologi vil arrangere et eget utreiseseminar for du som skal ut, men her her oversikt over beredskapstips:

  • Helserettigheter gjennom HELFO: norske statsborgere og utenlandske statsborgere med rett til støtte fra Lånekassen har rett til helsetjenester i utlandet gjennom HELFO. Informasjon for studenter som skal til land i EU/EØS/Sveits og informasjon til studenter som skal til land utanfor EU/EØS/Sveits. Merk deg forhold som kan påvirke helserettighetene gjennom HELFO, f.eks. å ta seg deltidsjobb når man er på utveksling.
  • Tegn forsikring for studenter i utlandet (såkalt studentforsikring) - en kombinert reise-, ulykkes- og innboforsikring som dekker hele perioden man er ute. Studentforsikringen vil sikre deg mot utgifter som HELFO ikke dekker. Utgifter som ikke dekkes av HELFO kan være sykehusopphold, hjemreise ved sykdom eller ulykke, evakuering, m.m. Dersom du skal ha praksis mens du er på utveksling er det viktig at forsikringen også dekker dette.
  • Registrer din utenlandske adresse og telefonnummer under «semesteradresse» i StudentWeb.
  • Registrer informasjon om pårørende i StudentWeb.
  • Les UiBs beredskapsbrosjyre før du reiser. Denne får du ved opptak.  Ta vare på den til senere oppslag.
  • Registrer deg på UDs reiseregistreringsside
  • Les UDs reiseinformasjon om landet du reiser til. Hold deg gjerne oppdatert på denne også underveis i oppholdet.
  • Husk å orientere deg om forholdene i området, også hvis du skal reise lokalt eller i regionen, og følge råd fra lokale myndigheter og vertsuniversitetet/organisasjonen.
  • Last ned Sjømannskirkens nødnummer-app på mobilen.
  • Undersøk om du trenger å ta vaksiner før avreise. Se hva Folkehelseinstituttet skriver om dette.

Finn gode råd på www.sikresiden.no