Hjem
Senter for krisepsykologi
Vietnam

Internasjonalt semester i Vietnam

Båter på Mekong
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Vietnam

Vietnam er et langstrakt land med spennende historie, fargerik kultur og fascinerende folkeliv. I over tusen år var Vietnam en del av Kina. på 900-tallet frigjorde vietnameserene seg og ble et eget land, men ikke uten konflikt. Fra slutten av 1800-tallet tok franskmennene makten i landet, og Vietnam ble en del av Fransk Indokina. Selv om landet erklærte seg selvstendig etter 2.verdenskrig, var det først i 1954 kommuniststyrkene i Vietnam vant over Frankrike. Denne seieren resulterte dog i at Vietnam ble delt i to, og det brøt ut krig mellom disse to landsdelene i 1954. Vietnamkrigen (eller Amerikanerkrigen som den heter i Vietnam) varte til 1975 og landet har siden vært en kommunistisk ett-partistat.

Over halvparten av arbeidskraften i Vietnam er i jordbruk rundt de to store elvene i nord og sør, og landet er en av verdens største eksportører av ris, kaffe og cashewnøtter. Vietnam har sterk økonomisk vekst og fattigdomsreduksjonen i Vietnam har vært betydelig. Fra å være et av verdens fattigste land, fikk Vietnam i 2010 status som mellominntekstland. Men fattigdommen er fremdeles reell i deler av befolkningen, spesielt i etniske minoriteter.

Utfordringer med mental helse og psykososiale problemer er i følge Unicef utbredt og økende i Vietnam, særlig blant barn og unge voksne. Mangelen på behandlingstilbud er særlig akutt på landsbygden, og behandlingstilbudene har i stor grad vært store mentalinstitusjoner i byene.

De siste 20 årene har myndighetene i Vietnam gitt økt oppmerksomhet til mental- og sosial helse, og tilbudet av lokale community-based programmer har økt, men utfordringene er fremdeles veldig store.

  • Befolkning i Vietnam er 95 millioner
  • Befolkning i Hanoi ca. 7 millioner
  • Areal 331.210 km2
  • Hovedspråk vietnamesisk
  • Religioner: Kristendom, Hinduism, Buddhism, Islam
  • Forventet levealder 70 år (menn), 79 år (kvinner)
  • Valuta Vietnam Dong

Om semesteret

Semesteret i Vietnam er en del av prosjektet "Early childhood development and family well-being" med Høgskolen i Innlandet og Vietnam National University/University of Education. Prosjektet er finansiert av Diku. Du vil lære hvordan kultur er integrert i menneskelig adferd og å kritisk reflektere over lokal og global kunnskap.

Det internasjonale semesteret starter i august ved UiB med emnene PSY380 Introduction to Global Mental Health og  PSY381 Crisis Psychology and Distaster Response, hver på 10 studiepoeng (ca 10 uker). Du tar emnene i Bergen sammen med andre norske studenter som reiser på vårt internasjonale semester og med innreisende psykologistudenter fra Nepal og Vietnam. Deretter fortsetter du på emnet PSY380B Global Mental Health Practicum på 10 studiepoeng i Hanoi, Vietnam.

Det er i utgangspunktet to profesjonsstudenter i psykologi ved UiB som vil få mulighet til et høstsemester i Vietnam årlig.

Mål for prosjektet

Prosjektet skal bidra til å styrke kapasiteten på hovedfag- masternivå og doktorgradsnivå på begge universitetene innen ACE, traume, helse og intervensjon. Vi ønsker å integrere multikulturell forståelse og kompetanse for tilnærming på master og doktorgradsnivå via internasjonale semester, digitale læringsplattformer for studenter uavhengig av mobilitet, og feltarbeid for norske studenter i Vietnam og for vietnamesiske studenter i Norge.

Safe & Sound er partner i prosjektet og tilbyr utvekslingsmuligheter i forbindelse med prosjektet Adverse Childhood Experiences (ACE). For mer informasjon om prosjektet:  https://www.safeandsound.world

 

 

Finansiering

Du kan søke ordinær støtte fra lånekassen til vårt internasjonale semester. I tillegg kan du få dekket reise, visum, nødvendige vaksiner og ekstra stipend på inntil kr 6 000,- pr mnd under utenlandsoppholdet. 

Hvordan søker jeg?

Søknadsskjema og kriterier finner du her
I tillegg til karaktervurdering, vil motivasjonsbrev og intervju legges til grunn før utvelgelse. Før utreise vil Senter for krisepsykologi arrangere informasjons- og forberedelsessamlinger for utreisende studenter, i tillegg til oppfølgingssamling etter hjemkomst.

Reiseinformasjon

Visum

Du må ha visum for å ha internship i Vietnam. Mer informasjon kommer her. 

Vaksinasjoner
Mer informasjon kommer

Innlosjering

Du vil bli innlosjert i studentbolig i Hanoi, organisert av Internasjonalt kontor ved VNU