Hjem
Senter for krisepsykologi
Dagskonferanse 23. april 2020

“KREFTEN ENDRET MITT LIV”

Presentasjon av praksisnær forskning fra diagnose til rehabilitering. Dette er den første nasjonale konferansen på dette området.

Å få en kreftdiagnose, gjennomgå behandling og komme tilbake til hverdagslivet i ung alder (18-35 år) er spesielt krevende. Vi oppsummerer vår forskning gjennom flere år om unge voksne kreftpasienters psykososiale utfordringer gjennom hele pasientforløpet.

Kurssted:    Møllendalsbakken 9, 5. etg., 5009 Bergen

Pris:            Kr. 1.000,- inkludert lunsj

Påmelding
MERK!
Bindende påmelding

Påmeldingsfrist  09. april 2020

Foredragsholdere

Professor Jarle Eid,
Professor May Aasebø Hauken,
Kreftoverlever Anniken Golf Rokset,
Phd Natskje Kersting Lie,
Professor Torill Bogsnes Larsen,
Psykologistudent Thea Sveen,
Sosionom Lillian Levik Løndalen,
Professor Ingrid Holsen,
Psykolog Marthe Grue,
Spesialterapeut Linda Viken,  
Leder i Ung Kreft, Roy Aleksander Farstad

Program

Program for dagskonferansen 23. april 2020

08.30 – 09.00:Registrering og kaffe
09.00 – 09.15:Velkommen ved Senterleder Jarle Eid. Intro til dagen ved professor May Aasebbø Hauken
09.15 – 10.10: «Hva er så spesielt med å være ung voksen kreftpasient?» v/kreftoverlever Anniken Golf Rokset
10.10 – 10.35:«Jeg fikk diagnosen min på en gul post-it lapp" v/professor May Aa. Hauken
10.35 – 11.00:«Å mestre endring og usikkerhet» - Unge voksne kreftpasienters (UVK) mestringserfaringer
gjennom behandlingsperioden v/phd Nataskje Kersting Lie
11.00 - 11.25:  UVK erfaring med sosial støtte gjennom kreftbehandlingen v/professor Torill Bogsnes Larsen
11.25 -13.10:

 Lunsj

13.10 – 13.25:«The winner takes it all….”?
13.25 – 13.50:«De så bare kreften» - psykososial oppfølging gjennom behandlingsperioden fra helsepersonell
 v/psykologistudent Thea Sveen
13.50 - 14.15:«Jeg vil ikke dø fra barna mine» - å leve i spenningsfeltet mellom foreldrerollen og
sykdomsrollen v/sosionom/master i barnevern Lillian Levik Løndalen
14.15 – 14.40:«Møte med virkeligheten» - den vanskelige overgangen fra kreftpasient til kreftoverlever
v/professor Ingrid Holsen
14.40 – 14.55:

Kaffepause

14.55 - 15.20:«Kreften endret mitt liv!» - Negative OG positive konsekvenser av kreft og kreftbehandling
v/psykolog Marthe Grue
15.20 - 15.45:«Back on track» - resultater fra et rehabiliteringsprogram for UVK v/professor May Hauken
15.45 – 16.10:«Da fikk jeg tenkt litt annerledes»- UVKs erfaring med bruk av kognitiv terapi i rehabilitering
v/spesialfysioterapeut Linda Viken
16.10 – 16.35:Fra forskning til praksis – hva trenger vi? v/leder i Ung Kreft Roy Aleksander Farstad
16.35 - 17.00:Refleksjoner om ansvar og samhandling mellom pasient og helsepersonell
v/spesialist i fysikalsk medisin Eirik Fismen
17.00 – 17.15:

Avslutning