Hjem
Senter for krisepsykologi
Dagskonferanse 23. april 2020

UTSATT: “KREFTEN ENDRET MITT LIV”

Presentasjon av praksisnær forskning fra diagnose til rehabilitering. Dette er den første nasjonale konferansen på dette området.

Illustrasjon
Foto/ill.:
Jane Ness

Hovedinnhold

Å få en kreftdiagnose, gjennomgå behandling og komme tilbake til hverdagslivet i ung alder (18-35 år) er spesielt krevende. Vi oppsummerer vår forskning gjennom flere år om unge voksne kreftpasienters psykososiale utfordringer gjennom hele pasientforløpet.

Kurssted:    Møllendalsbakken 9, 5. etg., 5009 Bergen

Pris:            Kr. 1.000,- inkludert lunsj

Påmelding

MERK! Bindende påmelding

Påmeldingsfrist  09. april 2020

Foredragsholdere

Program

Program for dagskonferansen 23. april 2020

08.30 – 09.00:Registrering og kaffe
09.00 – 09.15:Velkommen ved Senterleder Jarle Eid.
Intro til dagen ved professor May Aasebø Hauken
09.15 – 10.10:«Hva er så spesielt med å være ung voksen kreftpasient?»
v/kreftoverlever Anniken Golf Rokset
10.10 – 10.35:«Jeg fikk diagnosen min på en gul post-it lapp"
v/professor May Aasebø Hauken
10.35 – 11.00:«Å mestre endring og usikkerhet» - Unge voksne kreftpasienters (UVK) mestringserfaringergjennom behandlingsperioden
v/phd Nataskja-Elena Kersting Lie
11.00 - 11.25:  UVK erfaring med sosial støtte gjennom kreftbehandlingen
v/professor Torill Bogsnes Larsen
11.25 -12.25: Lunsj
12.25 – 13.00:«The winner takes it all….”
13.00 – 13.30:«De så bare kreften» - psykososial oppfølging gjennom behandlingsperioden fra helsepersonell 
v/student og vit.ass Thea Sveen
13.30 - 13.55:«Jeg vil ikke dø fra barna mine» - å leve i spenningsfeltet mellom foreldrerollen og sykdomsrollen
v/sosionom/master i barnevern Lillian Levik Løndalen
14.00 – 14.30:«Møte med virkeligheten» - den vanskelige overgangen fra kreftpasient til kreftoverlever
v/professor Ingrid Holsen
14.30 –14.50:Kaffepause
14.50 - 15.20:«Kreften endret mitt liv!» - Negative OG positive konsekvenser av kreft og kreftbehandling
v/psykolog Marthe Grue
15.20 - 15.45:«Back on track» - resultater fra et rehabiliteringsprogram for UVK
v/professor May Aasebø Hauken
15.45 – 16.10:«Da fikk jeg tenkt litt annerledes»- UVKs erfaring med bruk av kognitiv terapi i rehabilitering
v/spesialfysioterapeut Linda Viken
16.10 – 16.35:Fra forskning til praksis – hva trenger vi?
v/leder i Ung Kreft, Roy Aleksander Farstad
16.35 - 17.00:Refleksjoner om ansvar og samhandling mellom pasient og helsepersonell
v/spesialist i fysikalsk medisin Eirik Fismen
17.00 –17.15:Avslutning