Hjem
Senter for krisepsykologi
Studentstipendiat

Vivian Ngo

Hvordan avhøre barn?

Hovedinnhold

Vivian Ngo er profesjonsstudent i psykologi og har i høst jobbet med et prosjekt tilknyttet Barnehuset i Bergen. I prosjektet har Vivian gjennomført en litteraturgjennomgang av litteratur om Barnehuset og «Childrens’s Advocacy Centers» og avhør av barn.  Denne litteraturgjennomgangen har lagt  grunnlaget for syv eksplorerende, kvalitative intervjuer med ansatte på Barnehuset i Bergen om deres opplevelser og erfaringer. Målet med studentprosjektet er å kartlegge og analysere funnene til en rapport, og gjerne en publisert artikken på sikt. Vivian har hatt seniorrådgiver Unni Heltne som veileder.