Hjem
Senter for krisepsykologi
Ph.D. utdanning

Forskerkurs ved Senter for krisepsykologi

Senter for krisepsykologi tilbyr kurs til den valgfrie delen av PhD-utdanningen. Kursene er også åpen for PhD kandidater utenfor vårt doktorgradsprogram. Kandidater som tilhører CDP har prioritet over eksterne kandidater.

Deltakere på forskerkurs
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Tar man kurs utenfor rammen av allerede normerte ph.d. kurs regnes 1 studiepoeng ut i fra en arbeidsbelastning på 25 - 30 timer. Kursene arrangeres i samarbeid med forskerskolen for klinisk psykologi (CDP)

Informasjon om PhD kurs i 2023 kommer senere.