Hjem
Senter for krisepsykologi
Ph.D. utdanning

Forskerkurs ved Senter for krisepsykologi

Senter for krisepsykologi tilbyr kurs til den valgfrie delen av PhD-utdanningen. Kursene er også åpen for PhD kandidater utenfor vårt doktorgradsprogram. Kandidater som tilhører CDP har prioritet over eksterne kandidater.

Deltakere på forskerkurs
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Tar man kurs utenfor rammen av allerede normerte ph.d. kurs regnes 1 studiepoeng ut i fra en arbeidsbelastning på 25 - 30 timer. Kursene arrangeres i samarbeid med forskerskolen for klinisk psykologi (CDP)

Kursene gjennomføres etter gjeldende smittevernregler ved UiB. Studenter i risikogrupper må ta kontakt med oss på forhånd.

Regresjonsanalyser i SPSS

Tid: 28. september 2021 kl. 08:15-16:00
Tid: 29. og 30. september 2021 kl. 08:15-16:00
Sted: Nygårdsgaten 114
Undervisningsspråk: Norsk
Studiepoeng: 0,5 ECTS
Påmeldingsfrist: 15. september
Lenke til påmeldingsskjema: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11024891

 

Multinivåanalyser av avhengige data (CDP992)

Tid: 20. og 21. oktober kl. 08:15-16:00
Sted: Møllendalsbakken 9, 5. etg.
Det tas forbehold om at undervisinga kan bli gjort digital på kort varsel.
Undervisningsspråk: Norsk
Studiepoeng: 1,5 ECTS
Påmeldingsfrist: 22. september
Lenke til påmeldingsskjema: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11023171
Kurskode: CDP922

Seminar med Professor May Aasebø Hauken, og førsteamanuensis Rolf Gjestad Senter for krisepsykologi, Universitetet i Bergen