Hjem
Senter for krisepsykologi
Ivaretagelse av ansatte

Ivaretagelse av ansatte med hjemmekontor

Hjemmekontor
I disse dager jobber et stort antall ansatte hjemme. For noen er dette en vanlig situasjon og mange liker å jobbe hjemmefra, men for andre kan det være nytt og uvant, eller rett og slett en arbeidssituasjon en ikke trives med.
Foto/ill.:
Teodor Lazarev, Colourbox.com

Hovedinnhold

Med den kunnskapen vi har om betydningen av lederstøtte i belastende situasjoner, er det svært viktig å planlegge gode tiltak for å opprettholde både informasjonsbehov, oversikt, forutsigbarhet og den sosial kontakten i arbeidssituasjonen. Som ledere på ulike nivå i en organisasjon er det mye den enkelte kan bidra med:

Sørg for regelmessig kontakt

Sørg for regelmessig informasjonsoppdateringer til alle ansatte, også når det ikke er noe nytt å melde. Pålitelig og regelmessig informasjon er et av de viktigste tiltakene i en krise og ved langvarige påkjenninger. Når den ytre situasjonen er uoversiktlig, blir det enda mer viktig med informasjon om det man kan kontrollere, som arbeidssituasjon, arbeidsoppgaver og andre forhold knyttet til jobben. Ved en god informasjonsstrategi slår man to fluer i en smekk! Sikrer at jobben blir gjort og sikrer viktig emosjonell støtte.

Oppretthold faste rutiner

Opprett faste møter på tilgjengelige digitale plattformer eller via telefon. Om det er vanskelig å organisere med mange ansatte, kan gruppen deles opp i mindre grupper og ledelsen av møtene deles på flere. De regelmessige møtene kan fokusere på oppdateringer om ansattes håndtering av den aktuelle situasjonen som å være utestengt fra den faste arbeidsplassen, jobbe isolert fra kollegaer og andre utfordringer eller fordeler. Møtene kan fokusere både på praktiske og tekniske forhold og på faglige problemstillinger. Regelmessige jobbmøter bidrar til en opplevelse av normalitet og kan hjelpe arbeidstakere til å strukturere arbeidsdagen sin. Erfaringsmessig betyr regelmessig sosial kontakt, selv i korte økter mye for å dempe stress og redusere opplevelsen av å være isolert, så også her oppnår man flere viktige fordeler med et tiltak som ikke trenger å ta så mye tid.

Konkretiser mål for oppgaver

Der det er mulig, sett tidsfrister og konkretiser mål for arbeidsoppgaver. Jo mer forutsigbar og tydelig arbeidssituasjonen er, jo mer vil det demme opp for opplevelsen av manglede kontroll og uforutsigbarhet forårsaket av pandemien. Tenk struktur og tydelighet.

Følg opp mål og progresjon i de faste møtene, eller i individuelle møter med ansatte eller mindre grupper av ansatte. Fokuser på det som blir gjennomført

Krav til tilstedeværelse

Still samme krav om deltagelse som ved vanlig tilstedeværelse på jobben, hvem har ansvaret for denne kontakten. Fravær må meldes og begrunnes. Ha en plan for oppfølging dersom noen får større fravær, som ved ordinært fravær med individuell kontakt med vedkommende. Kommunisere dette ved innføringen av tiltaket. Dette bidrar til å lage et sikkerhetsnett som forebygger at noen blir glemt og isolert

Utarbeid en plan for oppfølging

Ha en plan for oppfølging dersom det er indikasjoner på at noen opplever situasjonen som ekstra krevende. Følg først opp med individuell kontakt og tilbud om videre individuelle samtaler, gi eventuelt hjelp til å komme i kontakt med helsetjeneste eller andre hjelpeinstanser. Ta kontakt og tilby kontakt, ikke overlat til den ansatte å ta kontakt selv. Det fungere som regel dårlig dersom en person hat det vanskelig. Skaff en oversikt over hvor den ansatte kan henvende seg dersom de sliter mer enn det som kan lindres ved vanlig samtale, og tilby å hjelpe med å etablere kontakt med hjelpeinstansen.

Ledere bør også sørge for egen støtte i form av gode kollegaer å rådføre seg med, ekstern veiledning eller støtte fra sin egen leder.