Hjem
Senter for krisepsykologi
Å ta avskjed i en pandemi

Å ta avskjed i en pandemi

I disse dager må vi stadig tilpasse oss nye situasjoner og nye måter å gjøre ting på. Vi mennesker er svært tilpasningsdyktige og vil i mange tilfeller klare dette helt fint, men i noen tilfeller vil det også kreve mer av oss.

Familie ved gravsted
Foto/ill.:
Kzenon, colourbox.com

Hovedinnhold

Når en av våre nærmeste dør vil vi vanligvis ha mulighet til å si farvel og ta avskjed med dem. I tiden som kommer vil noen dø på sykehus eller sykehjem uten at deres nærmeste har fått mulighet til å si farvel. I tillegg til dette rammes også begravelser av de nye retningslinjene gitt under pandemien, og dermed begrenses også muligheten til å ta avskjed med den døde. 

Begravelsesseremonier dekker et behov

Begravelsesseremonier dekker behov for å ta avskjed etter man har mistet noen, og har en viktig psykologisk funksjon når det gjelder separasjon og integrering av tapet. Videre hjelper begravelsen etterlatte med å anerkjenne at dødsfallet har skjedd og at avdøde er borte for alltid. Begravelser kan markere første det steget i sorgprosessen og gir mulighet for å ventilere følelser. De kan også representere en avslutning av relasjonen til avdøde.

Begravelser er også en del av den sosiale orden ved at man viser avdøde respekt, og plasserer tapet i et religiøst og filosofisk rammeverk. En viktig del av begravelsessituasjonen er også det å få sørge sammen med familie og venner som får mulighet til å vise sosial støtte-, omsorg og respekt. Man kan både gi trøst og få trøst. Å delta i begravelsesritualer kan i tillegg gi etterlatte en følelse av kontroll, og det kan bidra til å gi mening.

Nye begravelsesrutiner

Etterlatte mister nå mange av mulighetene til å ta valg og avgjørelser knyttet til gjennomføringen av begravelsen, da de nye tiltakene setter begrensinger for hva man kan gjøre. I noen tilfeller vil det også være slik at avdøde har hatt ønsker knyttet til hvordan begravelsen skal gjennomføres, som i denne tiden ikke er mulig å oppfylle, noe som kan være svært vanskelig for de etterlatte.

De nye tiltakene for begravelser skal ivareta både etterlatte og ande involverte, og innebærer blant annet at:

  • Bare den nærmeste familien får være tilstede
  • Det skal være minst 2 meter avstand mellom besøkende
  • Man skal ikke håndhilse eller klemme (kan markere omtanke med å holde hånden over hjertet, eller ved blikk)
  • Man kan ikke dele ut hefter
  • Man får ikke delta i seremonien dersom man er i karantene eller isolasjon
  • Man bør ikke delta i seremonien dersom man har et samfunnskritisk yrke, eller er i en av risikogruppene

Tiltakene som gjelder nå medfører at bare de aller nærmeste kan delta i seremonien. Mange naboer og venner får ikke anledning til å ta avskjed, og i noen tilfeller vil etterlatte måtte velge hvem av de nærmeste som skal få mulighet til å delta. Begravelsesbyråer forsøker å tilpasse seg i denne situasjonen og en løsning flere begravelsesbyråer tilbyr nå er å «streame» begravelsen til de som ikke kan delta. For mange vil dette kunne være en trøst og et godt alternativ i en vanskelig situasjon, mens andre kan synes det er svært utfordrende. Mange velger nå å utsette seremonien til senere. Å utsette seremonien kan være en belastning for de etterlatte, da seremonien representerer en viktig del av sorgprosessen.

Begravelsen ikke avgjørende for sorgbearbeidelsen

Måten begravelser gjennomføres på nå vil gjøre til at mange etterlatte ikke finner den støtten de trenger i ritualene og noen kan sitte igjen med en vond følelse etterpå. Selv om begravelsen på den andre siden kan oppfylle et kollektivt behov, og selv om den er en trøst i den første tiden etter dødsfallet, trenger ikke begravelsen å være avgjørende for hvordan sorgen blir i etterkant.

Også individuelle ritualer man gjør kan være like viktig for sorgbearbeidelsen som selve begravelsen. Prester og begravelsesansatte kan derfor gi etterlatte råd om andre ting en kan gjøre for å ta avskjed når begravelsen blir annerledes enn forventet, som for eksempel å oppfordre til å tenne lys, skrive en minnehilsen m.m. Mange begravelsesbyråer tilbyr også digitale løsninger hvor etterlatte kan tenne lys, skrive minneord og sende blomster. Slike digitale alternativer kan være viktig i en tid hvor fysisk nærhet ikke er mulig. Minnesider på Facebook eller lignende sosiale medier kan også være viktig nå. Når etterlatte ikke har anledning til å treffes i sorgen, kan digitale plattformer spille en viktig rolle, både for de nærmeste og de som ønsker å vise støtte og være der for dem.

 

Referanser:

Gamino, L. A., Easterling, L. W., Stirman, L.  S., & Sewell, K.  W. (2000). Grief adjustment as influenced by funeral participation and occurrence of adverse funeral events. Omega, 41 (2), 79–92.

Mitima-Verloop, H. B., Mooren, T. T. M., & Boelen, P. A. (2019). Facilitating grief: An exploration of the function of funerals and rituals in relation to grief reactions. Death Studies, published online. https://doi.org/10.1080/07481187.2019.1686090