Hjem
Senter for krisepsykologi
Kurs i PEPSONE-programmet

Kurs i manual for sosial nettverkstøtte

Senteret tilbyr i høst kurs i manual for nettverksmøter for familier der mor eller far har kreft til bruk for helsepersonell i primær- eller spesialisthelsetjenesten

Senter for krisepsykologi har i mange år både gjennom klinisk arbeid og forskning arbeidet med erfaringsbasert og dokumentert betydningen av god sosial nettverksstøtte for familier i krise.

Siden familier i krise ofte etterspør mer sosial nettverksstøtte og deres nettverk etterlyser mer kunnskap og hjelp til gi god støtte, har vi gjennomført forskningsprosjektet «Sosial nettverksstøtte og kreft» finansiert av Norges Forskningsråd og Helsedirektoratet. I prosjektet testet vi ut om PEPSONE-programmet (Psyko-Edukativt Program for SOsiale NEttverk) kan øke støtten til disse familiene.

Resultatene viser at et kort nettverksmøte for familier der mor eller far har kreft og deres utvalgte nettverksmedlemmer øker den sosiale nettverksstøtten til familien, med påfølgende økt familiefunksjon og livskvalitet for de berørte familiemedlemmene. På bakgrunn av de positive resultatene fra prosjektet har vi nå utviklet en manual for nettverksmøter for familier der mor eller far har kreft til bruk for helsepersonell i primær- eller spesialisthelsetjenesten.

For å få tilgang til denne manualen tilbyr vi et dagskurs der vi gjennomgår:

  • kunnskapsgrunnlaget for sosial nettverksstøtte
  • hvilke behov og utfordringer både foreldre og barn har for sosial støtte når mor eller far har kreft
  • en nøye gjennomgang og opplæring, inkludert rollespill, i hvordan et slikt nettverksmøte skal ledes ut fra manualen
  • effekten av slike nettverksmøter

Dato: 03. nov. 2020
Tid:   10:00 - 16:00

Kurset avholdes i Møllendalsbakken 9, 5 etg.
Begrenset antall plasser
Pris:  kr. 3.000,- inklusiv lunsj og manual
Påmelding er bindende
Påmelding

Det tas forbehold om endringer i restriksjoner på grunn av koronaepidemien. Kurset vil ikke bli avlyst, men vil bli gjennomført digitalt dersom retningslinjene tilsier det.

Kurset ledes av professor May Aa. Hauken, universitetslektor og spesialist i klinisk psykologi Marianne Straume, PhD og psykiatrisk sykepleier Mette Senneseth som alle har lang klinisk erfaring og deltok i forskningsprosjektet.