Hjem
Senter for krisepsykologi
Global mental helse

Oppstart av kurs i global mental helse

Mandag 17. august starter for første gang et omfattende kurs i global mental helse ved Det psykologiske fakultet og Universitetet i Bergen.

Ragnhild Dybdahl og Unni M. Heltne
Førsteamanuensis Ragnhild Dybdahl og seniorrådgiver Unni M. Heltne, ved Senter for krisepsykologi
Foto/ill.:
Senter for krisepsykologi

Hovedinnhold

Kurset "Introduction to Global Mental Health" er et fulltidsemne hvor deltakerne primært er psykologistudenter ved UiB og Tribhuvan universitetet i Nepal.

Kurset gir 10 studiepoeng og inngår i senterets internasjonale semester sammen med et påfølgende kurs i "Crisis Psychology and Disaster Response". Studentene vil deretter arbeide med en prosjektoppgave med internasjonale samarbeidspartere. 

Åtte studenter fra profesjonsstudiet i psykologi er valgt ut til å delta i det internasjonale semesteret.  Opprinnelig skulle studentene først følge teoretisk undervisning i Bergen før studiereise til henholdsvis Nepal, Vietnam, Thailand eller Sør-Afrika. Pandemien satte imidlertid begrensninger for fysisk reise i år. Senteret har derfor laget et spennede alternativt semester med digital globalisering.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein åpnet emnerekken, og Professor Vikram Patel foreleser den første uken sammen med førsteamanuensis Ragnhild Dybdahl og seniorrådgiver Unni Heltne.  

Utviklingsministeren gratulerte fakultetet og  Senter for krisepsykologi i sitt innlegg ved oppstart av emnerekken og vektla emnets viktige fokus. Han understreket at fysisk og mental helse henger sammen, og at Covid-19 har gjort oss mer oppmerksomme på viktigheten av god mental helse.

Han takket videre studentene som har valgt å delta i det internasjonale semesteret, og understreket at de er viktige for å lykkes med en framtidig bedring av global mental helse. Emnet "Introduction to Global Mental Health" er både teoretisk og anvendt med praktiske eksempler fra ulike kontekster. Kurset tar opp en rekke emner, inkludert bærekraftmål, menneskerettigheter, styrking av psykisk helse, forebygging og behandling av psykiske problemer og lidelser, skalerbare programmer, og rollen til primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste, lokalsamfunn og forskjellige aktører.

Det internasjonale semesteret ved Senter for krisepsykologi resultat av vår deltakelse i to forskjellinge NORPART-prosjekter, som sammen med støtte til studentmobilitet gjennom InternAbroad, er finansiert av Diku.

Utviklingsminister Ulsteins innlegg i full tekst