Hjem
Senter for krisepsykologi
Rapportserie

Ny rapport ute nå!

Nytt og spennende innen forskning, utvikling og utdanning ved Senter for krisepsykologi.

Hovedinnhold

Det skjer mye spennende innen forskning, utvikling og utdanning på Senter for krisepsykologi.

-Rapportserien gir mulighet til raskt å formidle samfunnsrelevant informasjon fra senterets medarbeidere, studenter og samarbeidspartnere, sier senterleder Jarle Eid. Han ser fram til å dele kunnskap fra senterets ansatte også utover publisering i internasjonale og nasjonale tidsskrifter. 

Utvikling og evaluering av FuelBox ‘Ung pårørende’     

Rapport fra utvikling og evaluering av FuelBox "Unge pårørende" med ISSN-2703-7800.

Alvorlig sykdom påvirker hele familien, der unge er spesielt sårbare. Både forskning og vårt kliniske arbeid med berørte familier viser at spesielt ungdommene i disse familiene strever med betydelige psykososiale utfordringer som har negative konsekvenser for både deres helse og livskvalitet.

Prosjektet har bygget på samme konsept og gode erfaringer fra andre Fuelboxer, blant annet «Fuelbox for par» - der konseptet er bokser med ulike tema og tilhørende spørsmål for å åpne opp for samtaler.

Prosjektgruppen med ansatte fra Kreftomsorg Rogaland har gjennom et stort engasjement, tverrfaglig tilnærming, entusiasme og uvurderlig innsats bidratt til organisering, utvikling, distribuering av boksen, samt gjort et stort arbeid knyttet til datainnsamlingen.

Kommunal kreftrehabilitering

Rapport fra et 3-årig prosjekt - Askøymodellen for kommunal kreftrehabilitering (ISSN-2703-7800)
Det overordnede målet med dette 3-årige prosjektet var å prøve ut en modell for kompleks kommunal kreftrehabilitering. Samt å evaluere programmets innhold og gjennomførbarhet,  deltakernes selvrapporterte utbytte av programmet underveis, ved avslutning og ved oppfølging etter 6 måneder.

Rehabiliteringsprogrammet ble organiseret som grupperehabilitering med 3 timer ukentlig over 12 uker (ca. 35 timer) tilknyttet Askøy kommune sin Frisklivssentral. Innholdet i programmet er basert på tidligere forskning og erfaring og bestod av fem hovedelementer: individuell målsetting, fysisk trening, undervisning (psykoedukasjon), individuell oppfølging og likepersonsstøtte.

Rapporten er skrevet av Professor May Aasebø Hauken og ergoterapeut Anne-Marte Hess Sweetmore

The Power of Caregiving

Henriette Risvoll has written the report "The Power of Caregiving". Mental health and early childhood development in Sub-Saharan Africa: A review of parenting programmes (ISSN-2703-7800). The report was commisioned by SOS Children's Villages and financed by the Grieg Foundation.

Mental health and early childhood development(ECD) are crucial to individual and societal development, but are both neglected fields, especially in low and middle-income countries. The two are linked in that early childhood development is important to mental health, and mental health is important forchildren’s development.

Parents, or other caregivers, can support and protect the development of children, and moderate risk factors.Therefore, enabling guardians to care for their children should be a priority. This desk study addresses how to support early childhood and mental health through parents and caregivers in three of the poorest countries in the world: Eswatini (formerly Swaziland), Malawi and Zambia.

This literature review investigates relevant effective parenting programmes, dating back to 2010. Hundreds of studies and reports were reviewed, of which 15 studies were selected for in-depth information.

Unge menneskers risikoopplevelse i forbindelse med koronavirus

Den første rapporten i serien (ISSN 2703-7800) er forfattet av professor Atle Dyregrov og Ph.D-student Anita Fjærestad. Tema for rapporten er høyaktuelt og tar for seg unge menneskers risikoopplevelse i forbindelse med koronavirus.

- De fleste ungdommer er lite bekymret for å få korona selv, men de er bekymret for at noen av deres nærmeste skal bli smittet og for at de skal smitte dem Dette gjelder spesielt besteforeldre og de i risikogrupper pga. helseforhold, uttaler forskerne om ungdommenes tanker i koronapandemien. Forskerne fant  blant annet også at ungdommen ønsker mer tilpasset informasjon og at jenter bekymrer seg mer enn gutter.

Professor Atle Dyregrov mener både Helsedirektoratet og Helse-og omsorgsdepartementet bør bite seg merke i deres funn, og at rapporten er viktig for dem som sitter i kommunal beredskap og arbeider med kommunale helsetjenester. Den erfarne professoren ønsker likevel å understreke at rapporten er vel så relevant og informativ for alle dem som arbeider direkte med ungdom i ulike sammenhenger, som lærere, ungdomsarbeidere, helsesykepleiere etc.