Hjem
Senter for krisepsykologi
Studentstipendiat

Ane Martine Tømmeraas

Prosjektet skal utforske tilknytning hos unge voksne som mistet sin beste venn på Utøya, 22 juli 2011, med fokus på kjønnsforskjeller.

Hovedinnhold

Ane Martine Tømmeraas er student ved profesjonsstudiet, Universitetet i Bergen.

Hun skal høsten 2020 gjøre en kvalitativ studie med utgangspunkt i intervjudataene fra Utøya-prosjektet. Data skal analyseres ved hjelp av systematisk tekst kondensering. Post doktor Iren Johnsen er veileder på prosjektet.

Bakgrunn:
Mange hundre unge voksne mistet en nær venn på Utøya, 22 juli 2011. Tilknytningen man har til sin beste venn fyller andre behov enn tilknytning til foreldre og familie, særlig i ungdomstiden og overgangen til voksenlivet, hvor løsriving og selvstendighet er viktig. Hvordan oppleves det da å miste sin bestevenn i denne livsperioden, og hvilke viktige funksjoner mister man? Mange av de intervjuede fortalte om ensomhet, og manglende forståelse for tapet i sine omgivelser. Er det kjønnsforskjeller i hvordan tapet av bestevennen oppleves?

Mål:
Å utforske tilknytning hos unge voksne som mistet sin beste venn på Utøya, 22 juli 2011, med fokus på kjønnsforskjeller.

Resultat:
Prosjektet skal resultere i en vitenskapelig artikkel. Studenten skal i hovedsak arbeide med analyse av intervjuene, og skriving av resultatdelen, men skal også involveres i skriving av resten av artikkelen.