Hjem
Senter for krisepsykologi
Artikkel

Ny artikkel publisert i Frontiers in Psychiatry

Pål Kristensen, Kari Dyregrov og Rolf Gjestad har publisert en artikkel i Frontiers in Psychiatry.

Hovedinnhold

Artikkelen "Different Trajectories of Prolonged Grief in Bereaved Family Members After Terror"

Funnene presentert i artikkelen setter søkelys på den vanskelige og langvarige sorgprosessen de fleste nære famliliemedlemmer opplever etter å ha mistet noen i terrorhandlinger. Artikkelen vektlegger nødvendigheten av at offentlig helsevesen bør inn både tidlig og langsiktig for nødvendig oppfølging.

Artikkelen er skrevet av førsteamanuensis Pål Kristensen, Senter for krisepsykologi, professor Kari Dyregrov, Høgskulen på Vestlandet og førsteamanuensis Rolf Gjestad, Senter for krisepsykologi