Hjem
Senter for krisepsykologi
Artikkel

Ny artikkel publisert i Nutrients

Førsteamanuensis Line Oldervoll er medforfatter på en systematisk review og meta-analyse publisert i tidsskriftet Nutrients i dag.

Hovedinnhold

Exercise and Nutrition Interventions in Patients with Head and Neck Cancer during Curative Treatment: A Systematic Review and Meta-Analysis. Asta Bye, Jon A. Sandmæl, Guro B. Stene, Lene Thorsen, Trude R. Balstad,
Tora S. Solheim, Are Hugo Pripp og Line M. Oldervoll

Dette er en systematisk review og meta-analyse hvor formålet var å undersøke effektene av fysisk trening og/eller ernæring på kroppssammensetning, fysisk funksjon og ernæringsstatus hos pasienter under strålebehandling for hode-halskreft. Tretten randomiserte kontrollerte studier (RCT’er) med 858 pasienter ble inkludert.

Vi fant signifikante positive effekter av intervensjoner med ernæring og fysisk trening hver for seg til fordel for de som fikk aktiv intervensjon. Studiene som kombinert fysisk aktivitet og ernæring var alle pilotstudier og/eller «feasibility»-studier og vi fant ingen effekt i intervensjonene med kombinert fysisk trening og ernæring. Vi trenger full-skala RCT’er med tilstrekkelig styrke for å kunne konkludere med om kombinerte intervensjoner med trening og ernæring har effekt under behandling av pasienter med hode-halskreft.