Hjem
Senter for krisepsykologi
Studentstipendiat

Marianne Hvattum Løken

Studenter under en COVID-19 pandemi

Hovedinnhold

Målet med prosjektet er å fange unike erfaringer studenter bærer med seg fra covid-19 pandemien. 

I første omgang vil det bli gjennomført et litteratursøk for å få et innblikk i hva tidligere forskning kan fortelle oss om mental helse under en pandemi. Deretter vil det bli gjennomført 12-16 kvalitative intervjuer med personer fra fem ulike land og tre ulike kontinenter. Fokuset i samtalene vil være de subjektive erfaringene studentene har med seg, hva som har vært viktig for dem, og hvilke tanker de har om fremtiden. 

Intervjuene vil foregå digitalt og vil siden bli transkribert. Til sist vil informasjon fra litteratursøket og analyse av intervjuene bli sammenfattet i en rapport. 

Tanken er at denne rapporten vil bli utgangspunktet for en vitenskapelig artikkel.