Hjem
Senter for krisepsykologi
Studentstipendiater

Camilla Refvik og Halvor Stavland

An effect study of Brain Working Recursive Therapy (BWRT) Samarbeidsprosjekt med Summit Clinic i Sør-Afrika

Hovedinnhold

Camilla Refvik og Halvor Stavland skal over to semester bidra i forskningen om innovative og komprimerte behandlingsopplegg av PTSD, angst og komplisert sorg. Høsten 2019 skal de forberede sine prosjekter under veiledning her i Bergen.

Våren 2020 drar de til Summit Clinic i  Cape Town, Sør-Afrika for innsamling av kliniske data. Camilla og Halvor har ulike oppgaver og mål for sine studentprosjekter. Det er forventet at de vil dra nytte av den teoretiske og kliniske erfaringen til BWRT personellet i Cape Town. De vil og dele observasjoner med forskerne ved UiB og Sør-Afrika i prosjektperioden.