Hjem
Senter for krisepsykologi
Stipendiater

Dobbelkompetanse i psykologi

Hovedinnhold

Senter for krisepsykologi gratulerer Anita Fjærestad og Erik-Edwin Nordström med tilsetting som dobbeltkompetansestipendiater ved senteret i 2020. Stillingene er for inntil sju år og gir både doktorgrad og spesialistutdanning i psykologi. 

Anita er utdannet psykolog fra UiT-Norges arktiske universitet. Hun har i 2019 jobbet 100% som vitenskapelig assistent ved Senter for krisepsykologi og 20% som psykolog ved Klinikk for krisepsykologi AS. Hun skal i januar i gang med sin spesialisering i klinisk voksenpsykologi.  

I sitt PhD-prosjekt skal Anita se på kvalitative data fra dybdeintervju med etterlatte foreldre etter Utøya. Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan etterlatte opplever sorgen over tid og hva slags erfaringer de har gjort seg med profesjonell hjelp og behandling. Hun vil bruke data innsamlet fra oppfølgingsstudien etter Utøya-terroren i sin forskning. Hun gleder seg til å kunne fordype seg mer i forskningen, samtidig som hun får klinisk erfaring innenfor det området hun interesserer seg for. Anita Fjærestad sin stipendiatperiode er finansiert av Senter for krisepsykologi, mens spesialiseringen finansieres av Helse Bergen HF.  

Erik-Edwin Nordström er utdannet psykolog fra Sverige. Nordström har arbeidet som klinisk psykolog i Norge siden 2013. Han er tilknyttet Helse Fonna HF og tar spesialiseringen sin på Stord, mens doktorgraden finansieres av Senter for krisepsykologi. Erik-Edwin sitt PhD-prosjekt er også på dataene innsamlet etter Utøya-terroren. Han vil se på de helsemessige langtidskonsekvensene av å miste en av sine nærmeste i en terrorhandling, med et særlig blikk til den relativt nye diagnosen komplisert sorg.

Erik-Edwin er godt i gang både med spesialisering og forskning, og sier: "Jeg elsker å arbeide med terapeutisk behandling, men har samtidig et stort interesse for forskning og kunnskapsformidling. Dobbeltkompetanseløpet gjør det mulig å kombinere interessen for klinisk psykologi samtidig som jeg er med å utvikle kunnskapsfeltet. Senter for krisepsykologi har arbeidet med sorgforskning i mange år og er internasjonalt kjent for sitt forskningsarbeid. Jeg føler meg privilegert som får tilegne meg forskerkompetanse i et så klinikknært og engasjerende fagmiljøSammen med Anita og våre veiledere arbeider vi med meningsfull og viktig forskning".

Hovedveileder for Anita er førsteamanuensis Pål Kristensen. Professor Atle Dyregrov er biveileder.  Erik-Edwin har førsteamanuensis Jens Thimm som hovedveileder og professor Rittakerttu Kaltiala-Heino ved Tampere universitet som biveileder.