Hjem
Senter for krisepsykologi
Rekrutteringsprogram

Rekrutteringsprogram i klinisk psykologi

Er du student og brenner for god psykologisk behandling? Lurer du på hvordan behandling kan endre hjernen? Bergen Center for Brain Plasticity i samarbeid med Senter for krispsykologi inviterer til spennende rekrutteringsprogram i klinisk psykologi. Neste kull starter opp høsten 2022.

Hjerne
Foto/ill.:
Sergey Khakimullin Dreamstime.com

Hovedinnhold

Bergen Center for Brain Plasticity (BCBP) undersøker hvordan psykologisk behandling fører til endring i hjernen, samt hvordan ny kunnskap om hjernen, genetikk, og epigenetikk kan bidra til å forklare hvorfor noen pasienter ikke har nytte av dagens behandling.

Målet og omfanget av programmet

I samarbeid med Bergen Center for Brain Plasticity ønsker vi å tilby en unik læringsarena innen klinisk psykologi basert på en forsker-utøver-tilnærming til opplæring og utvikling av kliniske ferdigheter og banebrytende forskning i konsentrerte behandlingsformater.

Tidlig i 2021 rekrutterte vi 6 studenter til et fireårig stipendprogram med oppstart august 2021, etterfulgt av et nytt årskull i august 2022. Totalt ønsker vi at 12 studenter rekrutteres fra profesjonsstudiet i psykologi ved UiB til dette programmet.

Studentene vil få muligheten til å jobbe deltid over flere semestre med klinisk opplæring, utdanning og forskning veiledet av personalet fra Bergen Center for Brain Plasticity (BCBP). Det vil i tillegg også være tilgjengelige midler til reiser, konferanser og arbeidsgruppemøter med forskere og samarbeidsinstitusjoner.

Programmet er ledet av professor Bjarne Hansen ved SFK og Klinikk for 4-dagers behandling,  professor Gerd Kvale, BCBP, forsker Anders L. Thorsen SFK/BCBP og professor Jarle Eid, SFK

Opplæring og arbeidsoppgaver

Vi tilbyr

  • Opplæring i konsentrert eksponeringsterapi i verdensklasse
  • Muligheten til å bidra i spennende forskningsprosjekter
  • Kontakt med samarbeidende klinikker og forskningsmiljøer i Norge og utlandet
  • Kunne publisere en eller flere vitenskapelige artikler i løpet av studiet
  • Ta del i utdanning, forskeropplæring og bidra til utviklingen av BCBP

Arbeidsoppgaver:

  • Bidra i psykologisk behandling under veiledning av erfarne behandlere
  • Følge pasienter i studier, samle inn og analysere data
  • Kvalitetssikre kliniske og biologiske data, inkludert bilder fra MR-skannere
  • Arbeide med eget klinikknært forskningsprosjekt

Programoversikt

Inntil 12 studenter vil motta stipend over 8 semestre, inkludert reiser for å delta på en internasjonal konferanse

  StudenterStipend per
student
Semester 4: opptak2021: 6 studenter
2022: 6 studenter
  
    
Semester 5 i B-kullStudentpraksis 100%1250.000
Semester 6Studentpraksis 50%1225.000
    
Semester 7Studentpraksis 50%1225.000
Semester 8Studentpraksis 50%1225.000
SommerReisestipend/konferanseReise/konfReise/konf
Semester 9Studentpraksis 50%1225.000
Semester 10Studentpraksis 50%1225.000
SommerReisestipend/konferanseReise/konf.Reise/konf
Semester 11Studentpraksis 50%1225.000
Semester 12Studentpraksis 50%1225.000
2 Studentgrupper med 6 studenter12225.000

Ofte stilte spørsmål

Hvis man man blir tatt opp til rekrutteringsprogrammet, er det fremdeles mulig å reise på utveksling i 7. semester?
Vi har ikke vurdert dette konkret, men det er fleksibilitet i programmet og vi har et internasjonalt fokus.

Vet dere sånn ca. når man vil få svar på om man er tatt opp eller ikke til rekrutteringsprogrammet?
Vi ønsker å ha lest og gjerne snakket med de aktuelle ila februar.

Hva slags informasjon er dere ute etter på CVen til rekruteringsprogrammet? F.eks. er det relevant med referanser?
Ikke et krav, men ta det gjerne med.

Kan dere si litt om mulighetene for å reise på internasjonale konferanser? Vil det være et tilbud for alle studentene som blir tatt med i programmet?
Ja, det er satt av midler til dette. Studenter kan også søke støtte fra f eks Meltzerfondet til reiser.

Hei, kan dere si noe mer om omfanget av arbeid etter første semester? Hvilke oppgaver og hvor mye tid det er forventet å legge ned i det på siden av studiene
Det vil være tilpasset studentprogresjon. Ca 1 dag i uken er gjennomsnittlig arbeidsomfang, men ikke nødvendigvis en fast. Stor grad av fleksibilitet. Rekrutteringsprogrammet er en invitasjon til å utforske både klinikk og forskning vedsiden av studiet. Vi vil legge konsentrerte aktiviteter gjerne utenom de travleste studie/eksamensperiodene.