Hjem
Senter for krisepsykologi
Nyhet

Ny artikkel i Frontiers in Psychiatry

Ph.D-stipendiat Vilde Brecke er førsteforfatter på artikkelen "Diffusion Tensor Imaging Before and 3 Months after Concentrated Exposure Response Prevention in Obsessive-compulsive Disorder".

Vilde Brecke
Foto/ill.:
Vilde Brecke

Hovedinnhold

Flere av senterets ansatte er medforfattere på denne nye artikkelen utgitt i Frontiers in Psychiatry. Studien undersøker integritet i hjernens trakter. Hvorfor utvikler noen av oss tvangslidelse (OCD) og hva som skjer i hjernen etter suksessfull behandling?

Ph.D-stipendiat Vilde Brecke er førsteforfatter og sammenfatter forskningen som er gjort:
-"Denne studien er et bidrag i søket etter å forstå hvorfor noen av oss utvikler tvangslidelser ved å undersøke potensielle underliggende biologiske mekanismer.

Noen av de mest gjennomgående funnene ved tvangslidelser er abnormaliteter i nettverk som forbinder områder assosiert med kognitiv og emosjonell prosessering, inkludert læringsmekanismer, inhibering, beslutningstagning og målrettet atferd. 

Vi har forsøkt å finne indikasjoner på opphavet til abnormalitet i integriteten i traktene som forbinder funksjonene skissert over. I vår studie brukte vi DTI-modellerte MR-bilder og trakt-baserte analyser for å sammenligne pasienter mot kontrollpersoner før og etter eksponeringsbehandling.

77% av pasientene hadde god effekt av behandlingen, men vi fant ingen indikasjoner på at det var ulikheter eller endringer i hvit masse-integritet ved valgte metoder. Grunnen til dette kan ha med det relativt lave deltagertallet, men selv i større studier en funnene små og varierende noe som kan også peke viktigheten av ulike steg i studiedesign og at DTI muligens ikke fanger opp mekanismer i tvangslidelser."

"Diffusion Tensor Imaging Before and 3 Months after Concentrated Exposure Response Prevention in Obsessive-compulsive Disorder".