Hjem
Senter for krisepsykologi
Nyhet

Hvordan tenker folk i Norge om døden?

Ved Senter for krisepsykologi har vi oversatt et spørreskjema som kartlegger folks tanker om døden fra engelsk. Vi søker deg som kan gi oss tilbakemelding på spørreskjemaet!

Blomsti skogen
Foto/ill.:
Senter for krisepsykologi

Hovedinnhold

Vi håper at vi kan få tilbakemelding på et nytt spørreskjema som kartlegger hvordan folk tenker om døden. Spørreskjemaet er allerede utprøvd i USA, og vi ønsker å finne ut om den norske oversettelsen fungerer. Du kan kontakte Michelle.Chang@student.uib.no hvis du har spørsmål. Vennligst fyll ut dette skjemaet hvis du er interessert i å delta i et tilbakemeldingsmøte:

https://svar.uib.no/LinkCollector?key=75YYSWX6LK36 

Deltakere: Vi søker folk som er over 18 år og som har opplevd et dødsfall hos noen som sto dem nær i de siste fem årene.

Tilbakemeldingsformat: Gruppediskusjon over én time over Zoom med 10 deltakere. En forsker vil stille spørsmål om spørreskjemaet, og deltakerne vil bli invitert til å dele tankene sine om dette skjemaet.

Tidspunkt: Diskusjonen vil finne sted på en arbeidsdag i juli (5., 6., eller 7.)

Språk: Diskusjonen vil foregå på engelsk, men du må forstå norsk fordi spørreskjemaet er på norsk.

Godtgjørelse: Alle deltakere vil få et gavekort på kr 500 etter eget ønsket som en kompensasjon for sin tid.