Hjem
Senter for krisepsykologi
Artikkel

Multidimensjonalt rehabiliteringsprogram i primærhelsetjeneten

Professor May Aasebø Hauken og Oddbjørg Utheim Løken har publisert en artikkel i tidsskriftet Cancer Nursing med tittelen "A Qualitative Study of Cancer Survivors’ Experienced Outcomes of a Multidimensional Rehabilitation Program in Primary Healthcare"

Hovedinnhold

Bakgrunn for studiet er antallet overlevere etter kreft øker, men overlevelse blir ofte fulgt av alvorlige og livsendrende seneffekter. Kreftoverlevendes behov for kompleks rehabilitering er godt dokumentert, men dette mangler stort sett i primærhelsetjenesten. Målet med denne studien var å utforske kreftoverlevendes erfaringer fra en flerdimensjonal rehabilitering program i primærhelsetjenesten.

Artikkelen er publisert i fulltekst i Cancer Nursing; DOI: 10.1097/NCC.0000000000000989