Hjem
Senter for krisepsykologi

Håndbok i barns sorg

Når barn opplever livstruende sykdom eller dødsfall, endres deres verden for alltid. Midt i all denne usikkerheten oppstår det et sterkt behov for støtte fra de voksne barnet har rundt seg. Professor Atle Dyregrov og førsteamanuensis Martin Lytje har skrevet boken "Håndbok i barns sorg"

Hovedinnhold

Om man er pedagog, lærer, psykolog eller pårørende, kan det være skremmende plutselig å skulle hjelpe et kriserammet barn gjennom sorgen. 

Målet med "Håndbok i barns sorg" er å støtte deg gjennom denne prosessen, med kunnskap, råd og fortellinger fra praksis. Gjennom boken gjør forfatterne deg i stand til både å forstå hvilke utfordringer kriserammede barn opplever, hvilke konsekvenser det har for barna, samt hvordan du konkret kan bidra til å sikre støtte til de berørte barna, både i hjemmet, på skolen og i barnets andre relasjoner.

Boken er utgitt av Fagbokforlaget