Hjem
Senter for krisepsykologi
Bok

Sorg og komplisert sorg

Førsteamanuensis og psykologspesialist Pål Kristensen, professor emerita Kari Dyregrov og professor og psykologspesialist Atle Dyregrov er forfattere av ny bok om sorg.Sorg er en normal og forventet reaksjon etter å ha mistet en kjær person ved død, men nyere forskning har vist at for 7–10 % av etterlatte følger ikke sorgen et naturlig tilhelingsforløp.

Hovedinnhold

Sorg er en normal og forventet reaksjon etter å ha mistet en kjær person ved død, men nyere forskning har vist at for 7–10 % av etterlatte følger ikke sorgen et naturlig forløp.

Boken "Sorg og komplisert sorg" gir en innføring i begrepet komplisert sorg og beskriver de vanligste formene for komplisert sorg hos voksne og barn, og hvordan de ulike tilstandene kan behandles psykoterapeutisk. Forfatterne legger vekt på både forebygging og behandling, og gir praksisnære beskrivelser kombinert med oppdatert forskning. 

Boken er gitt ut av Fagbokforlaget