Hjem
Senter for krisepsykologi
Studentstipendiat

Tabita E. Slettvoll

Litteraturoversikt av studier på multidimensjonal kreftrehabilitering i primærhelsetjenesten

Hovedinnhold

Tabita Elise Slettvoll er student ved profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen.

Hennes arbeidsoppgaver i prosjektet er å tilegne seg innsikt i fagområdet kreftrehabilitering, finne og vurdere relevant litteratur og referansehåndtering. Dette skal danne grunnlaget for identifisering av artikler som skal inkluderes i oversiktsartikkelen. Hun skal også starte systematisk data-ekstraksjon fra aktuelle artikler utfra forhåndsbestemte kategorier, opprette en database for lagring av data samt forberede en vitenskapelig artikkel.

Tabita veiledes av post.doc Hilde Hjelmeland Ahmedzai