Hjem
Senter for krisepsykologi
Studentstipendiat

Hilde Einarsdatter Danielsen

Sorgrelaterte kartleggingsinstrumenter: en systematisk litteratur gjennomgang

Hovedinnhold

Hilde Einarsdatter Danielsen er fjerdeårsstudent ved profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen.

Det er en økende interesse blant forskere og klinikere for sorgfeltet. En av grunnene til det er at forlenget sorgforstyrrelse har blitt inkludert som diagnose i ICD-11. I forbindelse med denne utviklingen har det i de siste årene blitt utviklet en rekke instrumenter for kartlegging av symptomer på normal sorg og forlenget sorg, vansker knyttet til sorg og mestring av sorg. Det er behov for en oversikt over disse instrumenter. En slik oversikt vil være nyttig for både forskere som studerer sorg og klinikere som behandler pasienter med problemer knyttet til sorg.

Målet med prosjektet er å gjennomføre en systematisk gjennomgang av forskningslitteraturen for å identifisere relevante kartleggingsinstrumenter. Vi ønsker videre å oppsummere kunnskapen om deres psykometriske egenskaper.

Veileder for prosjektet er førsteamanuensis Jens C. Thimm