Hjem
Senter for krisepsykologi
Studentstipendiat

Anna Tungodden

Evaluering av sorgutdanningen

Hovedinnhold

Anna Tungodden har fått studentstipend høsten 2021 ved Senter for krisepsykologi. Tungodden skal delta i senterets evaluering av sorgutdanningen vi har gjennomført gjennom flere år. Oppgaver er blant annet å utarbeide intervjuguide og spørreskjema -  og digitalisere disse. Hun skal deretter gjennomføre intervjuer med emneansvarlige og deltagere. Anna skal også lese seg opp på feltet fokusgrupper og gjennomføre fokusgruppeintervjuer, samt analysere de innhentede dataen og skrive en rapport i samarbeid med veileder.

Anna Tungodden er godt i gang med profesjonsstudiet i psykologi ved UiB. Hun har tidligere jobbet som forskningsassistent ved fakultetet, en erfaring som kommer godt med i de problemstillingene hun skal se på ved senteret. 

Førsteamanuensis/psykologspesialist/dr.Philos Pål Kristensen er veileder for Anna Tungodden.