Hjem
Senter for krisepsykologi
Nyhet

Psykologenes rolle i kommunal barnepalliasjon - en kvalitativ studie

Studien har bakgrunn i prosjektet "Barnepalliasjon i primærhelsetjenesten" i Askøy kommune. Psykologistudentene Sara Ebling, Mathilde Pauline Brenne Johansen, Sina Moldestad og Susanne Nordtveit Gripsrud har sett på hvilken rolle psykologen kan spille i kommunal barnepalliasjon. Veiledere er kommunepsykolog Stig Fjellhaug på Askøy og professor May Aa. Hauken ved Universitetet i Bergen.

Forside rapport
Foto/ill.:
Senter for krisepsykologi

Hovedinnhold

Formålet med palliativ behandling er å øke livskvalitet og lindre symptomer hos pasienter i livets siste fase. Barn og unge har blitt trukket fram som en spesielt sårbar gruppe innenfor palliasjon. Målet med denne studien var å utforske hvilke behov alvorlig syke og døende barn og deres familier har i en palliativ fase, og hvilken rolle psykologen kan ha i kommunal barnepalliative forløp.

Funnene viser at familier i en barnepalliativ fase har komplekse og multidimensjonale behov. Psykologer kan spille en viktig rolle som en del av et kommunalt barnepalliativt team med klare arbeidsoppgaver på både individ- og systemnivå. Les rapporten her. 

Se alle publikasjonene i vår rapportserie her.