Hjem
Senter for krisepsykologi
Senterstrategi

Senterstrategi 2022-2025

Senterets strategiplan ble laget i 2019. Den ble revidert av senterets ansatte i fellesskap høsten 2021 og vedtatt av senterrådet i februar 2022.

Hovedinnhold

Strategidokument

Senterets strategi skal være et kompass for den retning vi ønsker at senteret skal utvikle seg de neste årene. I strategien beskrives de tre faglige hovedområdene til senteret innen forskning og utdanning. Grunnleggende mål for oss er fremdeles å utgjøre en forskjell for samfunnet gjennom vår forskning, undervisning og formidling.