Hjem
Senter for krisepsykologi
Nyhet

Håndbok i børns sorg

"Håndbok i børns sorg" er skrevet for å hjelpe og forstå de utfordringer et kriserammet barn står i, konsekvenser for barnet og hvordan man kan bidra til å hjelpe. Boken er skrevet av Atle Dyregrov og Martin Lytje og er utgitt på Dafolo forlag, Fredrikshavn.

Bokomslag
Foto/ill.:
Novagraf A/S

Hovedinnhold

Når barn opplever livstruende sykdom eller dødsfall endres deres verden for alltid. I denne usikkerheten oppstår et stort behov for støtte fra voksne rundt barnet.

Om man er fagperson eller pårørende kan det virke uoverkommelig å plutselig skulle hjelpe et kriserammet barn gjennom en stor sorg. Atle Dyregrov og Martin Lytje gir i boken konkrete råd basert på forskning og lang erfaring. Boken gir innsikt i redskaper som kan brukes for eksempel for pedagog, terapeut eller familiemedlem. Boken viser også til hvilke psykiske og sosiale konsekvenser dødsfall kan ha for barn og tenåringer på kort og på lang sikt.

Utdrag fra boken

Boken kan bestilles eller lastes ned som e-bok