Hjem
Senter for krisepsykologi
Ny artikkel

Ny artikkel publisert i Scandinavian Cardiovascular Journal

Professor Line Oldervoll og førsteamanuensis Rolf Gjestad et al. har publisert en ny artikkel Scandinavian Cardiovascular Journal. Dette er en pilotstudie hvor de har studert hjertefunksjon, fysisk yteevne og kardiovaskulær risiko hos pasienter med sykelig overvekt.

Hovedinnhold

Alvorlig fedme er assosiert med høy risiko for komorbiditeter og endringer i hjertets struktur og funksjon. Hovedmålet med studien var å undersøke andelen diastolisk dysfunksjon og endringer i hjertefunksjonen fra baseline til 6-måneders oppfølging blant deltakere med alvorlig fedme som deltar på en livsstilsintervensjon. Det sekundære målet var å utforske endringer i kroppsmasseindeks (BMI), fysisk form og kardiovaskulær risiko etter 12 måneders oppfølging.

Studien er en åpen observasjonsstudie. Pasienter ble rekruttert fra en fedmeklinikk til en livsstilsintervensjon bestående av tre 3-ukers intermitterende opphold over en 12-måneders periode. Professor Line Oldervoll er ansvarlig for artikkelen, medforfattere er førsteamanuensis Rolf Gjestad, Senter for krisepsykologi, Christina Hilmarsen C, Unicare Røros rehabilitering, Anders Ose, Unicare Røros rehabilitering, Lisbeth Gullikstad, Unicare Røros rehabilitering, Ulrik Wisløff, NTNU, Baard Kulseng, St. Olavs Hospital, og Jostein Grimsmo, LHL

Artikkelen er publisert i Scandinavian Cardiovascular Journal