Hjem
Senter for krisepsykologi
Nyhet

Nytt prosjekt finasiert av Svenska Vetenskapsrådet

Josefin Sveen deltar på prosjektet "Pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa"

Professor Josefin Sveen
Foto/ill.:
Josefin Sveen

Hovedinnhold

Josefin Sveen er ansatt som professor i sorgforskning ved Senter for krisepsykologi. Prosjektet har som mål å støtte forskning på pandemier og deres effekter på samfunn og folkehelse. Prosjektet ledes av Mikael Rostila, Stockholms Universitet og er finansiert av Svenska Vetenskapsrådet. Prosjektet har en budsjettramme på 4,5 millioner kroner.