Hjem
Senter for krisepsykologi
Nyhet

Leder publisert i Frontiers in Psychiatry

Josefin Sveen er medforfatter på artikkelen "Consequences and aftercare of a traumatic loss of a loved one"

Tidsskrift Frontier psychiatry
Foto/ill.:
Frontier psychiatry

Hovedinnhold

Josefin Sveen har vært redaktør for spesialnummeret «Konsekvenser og ettervern av et traumatisk tap av en kjær» i tidsskriftet Frontiers in Psychiatry og er medforfatter av en lederartikkelen "Consequences and aftercare of a traumatic loss of a loved one".

Spesialnummeret omhandler langtidsvirkninger av langvarig og komplisert sorg og erkjennelse av diagnosen (PDG) Forlenget sorglidelse. Personer som blir konfrontert med traumatisk tap av en kjær, for eksempel en plutselig, voldelig eller unaturlig død, har større risiko for å utvikle psykiske lidelser, inkludert PGD, posttraumatisk stresslidelse og depresjon enn med ikke-traumatisk tap.

Spesialnummeret er et bidrag til kvantitative, kvalitative og teoretiske tilnærminger skrevet av 42 forfattere fra institutter basert i Europa, Nord-Amerika og Oseania; hvor 8 av hovedforfatterne er kvinner. Inkludert i de empiriske studiene er 7 763 etterlatte ungdom/voksne som har opplevd tap, inkludert et dødsfall under COVID-19-pandemien (Dominguez-Rodriguez et al.), et barns død (Eklund et al.), og den langsiktig forsvinning av et familiemedlem (Wayland og Ward). Artiklene utfordrer også feltet til å vurdere i hvilken grad nåværende aksepterte funn gjelder individer med ulik kulturell bakgrunn, inkludert arabere og afrikanere sør for Sahara med flyktningbakgrunn (Lechner-Meichsner og Comtesse) og svarte amerikanere (Wilson og O'Connor). Lederen kan lastes ned fra nettstedet Frontiers in Psychiatry.